Privātuma politika

I. Vispārējie noteikumi 

1. Apmeklējot mūsu interneta vietni, pasūtot mūsu jaunumu biļetenu, izveidojot kontu mūsu interneta veikalā vai pērkot preces bez reģistrācijas, kā arī piedaloties mūsu lojalitātes programmā, jūs uzticat mums savus datus, kurus mēs apstrādājam šajā Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem. 

2. Personas dati – tā ir jebkāda informācija, kuru var izmantot personas identifikācijai, kā arī jebkura informācija par personu, kura jau ir identificēta.

3. Datu pārzinis: SIA "d.one Latvia", uzņēmuma kods: 40203303502, PVN maksātāja kods: LV40203303502, mītnes adrese / adrese korespondencei: Jaunmoku iela 34, Rīga, LV1046. Par datu aizsardzību atbildīgās personas kontaktinformācija: hello@d-one.lv

4. SIA "d.one Latvia" ciena jūs privātumu un sargā jūsu personas datus, kurus mums sniedzat un kurus mēs vācam, tā, kā norādīts šajā privātuma politikā.

5. SIA "d.one Latvia" veic nepieciešamos organizatoriskos un tehniskos pasākums, lai nodrošinātu, ka jūsu personas dati vienmēr būtu drošībā, bet datu apstrādes darbības atbilstu datu aizsardzības normatīvo aktu un mūsu iekšējās politikas prasībām.

II. Personas datu apstrādes mērķi, vācamie personas dati, to glabāšanas termiņš un apstrādes pamats

6. Datu apstrādes mērķis – tiešais mārketings (jaunumu biļetenu sūtīšana). 

a) Personas dati: e-pasta adrese.

b) Pamats: piekrišana.

c) Datu apstrādes (paziņojuma sūtīšanas) termiņš – 2 gadi. Kad būs pagājis šis termiņš, ja neatjaunināsiet savu abonementu, jaunumu biļeteni jums vairs netiks sūtīti.

d) Jūs jebkurā brīdī varat atteikties no jaunumu biļetena, par atteikšanos rakstot uz e-pasta adresi hello@d-one.lv vai nospiežot jaunumu biļetena apakšā esošo norādi.

e) Mēs pasīvi glabāsim jūsu datus vēl 1 gadu pēc tam, kad atsauksiet piekrišanu (pamats – apstrādātie dati nepieciešami leģitīmu datu pārziņa interešu dēļ).

f) Personas, kuras ir jaunākas par 16 gadiem, izmantojot mūsu vietni (-es), nevar iesniegt nekādus personas datus. Ja esat persona, kura jaunāka par 16 gadiem, pirms iesniedzat personas informāciju mārketinga mērķiem, jums ir jāsaņem savu vecāku vai citu likumīgo aizbildņu piekrišana.

7. Datu apstrādes mērķis – personiskā konta administrēšana interneta veikalā un pasūtījumu pārvaldīšana. 

a) Personas dati: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs, korespondences adrese, tālruņa numurs; paraksts (ja paši pieņemat preces), pirkšanas un piegādes datums un laiks, preču nosaukumi, daudzumi, pirkumu cenas un sniegtās atlaides, maksāšanas metode par pirkumiem un maksājumu informācija, lojalitātes karte; pirkumu, kas veikti caur kontu, vēsture. 

b) Pamats: 1) Piekrišana (izveidojot kontu). Jūsu Piekrišanu lietot kontu mēs uzskatām par saņemtu, ja jūs veicat Noteikumos paredzētās darbības konta izveidošanai un apstiprināt reģistrāciju. 2) Dati apstrādāti, lai izpildītu līgumu, kura puse ir datu subjekts, vai, lai veiktu darbības pēc datu subjekta lūguma pirms līguma noslēgšanas. 3) Apstrādāt datus nepieciešams, lai tiktu izpildītas datu pārzinim piemērojamās tiesiskās saistības. 4) Apstrādāt datus nepieciešams datu pārziņa leģitīmo interešu dēļ. 

c) Datu apstrādes termiņš – jūsu konts būs aktīvs 2 gadus pēc pēdējās pieslēgšanās kontam. Kad paies šis termiņš, konts un tā dati tiks dzēsti. Jūs jebkurā brīdī savu kontu varat dzēst paši. Vai arī vērsties pēc palīdzības, rakstot uz e-pasta adresi hello@d-one.lv

d) Ja, izmantojot kontu, tika pirktas preces vai pakalpojumi, atsevišķu pirkumu dati (ieskaitot rēķinā norādītos datus par pircēju) tiek glabāti pārdevēja grāmatvedības uzskaitē 5 gadus.

e) Atkarībā no jūsu izvēlētā preču piegādes veida ar piegādi saistītie dati (vēlamais piegādes laiks, adrese, cita kurjeram aktuālā informācija) tiek nodota partnerim, kas veic preču piegādi.

f) Atkarībā no jūsu izvēlētā norēķināšanās veida, maksājuma informācija tiek nodota partnerim, kas administrē maksāšanas pakalpojumu (piem., Paysera).

g) Ja, aizpildot lietotāja anketu vai piekrītot datu apstrādei, jūs esat izvēlējies saņemt individuālus piedāvājums, mēs, lai ar jums pēc iespējas labāk iepazītos, šim nolūkam apstrādāsim ne tikai jūsu anketas datus, bet papildus analizēsim un izmantosim jūsu pirkumu vēsturi. Mēs iegūstam iespēju jūs iepazīt, pielāgot piedāvājumus, ievērojot jūsu vajadzības un sniegt citas, tikai jums paredzētas priekšrocības. Šiem mērķiem mēs izmantojam automatizētu datu analīzi un lēmumu pieņemšanu, ieskaitot profilēšanu. Mēs grupējam un analizējam jūsu anketas un / vai pirkšanas datus, kā arī, ievērojot jūsu iepirkšanās ieradumus un / vai citas pazīmes (piem., dzīvesvietu, konkrētas pirkšanas operācijas u.c.), sniedzam jums aktuālus, interesantus un noderīgus piedāvājumus un citu informāciju. Tādu datu apstrāde notiek, kamēr ir spēkā jūsu piekrišana par datu apstrādi, lai sniegtu jums individuālus piedāvājumus. Jūsu sniegto piekrišanu un pierādījumu par to mēs varam glabāt arī ilgāku laiku, ja tas nepieciešams, lai varētu aizstāvēties pret mums izvirzītiem prasījumiem, pretenzijām vai prasībām. 

8. Datu apstrādes mērķis – preču pārdošana / pasūtījuma izpilde (nereģistrēti lietotāji). 

a) Personas dati: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs, korespondences adrese, tālruņa numurs; paraksts (ja paši pieņemat preces), pirkšanas un piegādes datums un laiks, preču nosaukumi, daudzumi, pirkumu cenas un sniegtās atlaides, maksāšanas metode par pirkumiem un maksājumu informācija. 

b) Pamats: 1) Dati apstrādāti, lai izpildītu līgumu, kura puse ir datu subjekts, vai, lai veiktu darbības pēc datu subjekta lūguma pirms līguma noslēgšanas. 2) Apstrādāt datus nepieciešams, lai tiktu izpildītas datu pārzinim piemērojamās tiesiskās saistības. 3) Apstrādāt datus nepieciešams datu pārziņa leģitīmo interešu dēļ. 

c) Datu apstrādes termiņš – pirkumu dati (ieskaitot rēķinā norādītos datus par pircēju) tiek glabāti pārdevēja grāmatvedībā 5 gadus. 

d) Atkarībā no jūsu izvēlētā preču piegādes veida ar piegādi saistītie dati (vēlamais piegādes laiks, adrese, cita kurjeram aktuālā informācija) tiek nodota partnerim, kas veic preču piegādi. 

e) Atkarībā no jūsu izvēlētā norēķināšanās veida, maksājuma informācija tiek nodota partnerim, kas administrē maksāšanas pakalpojumu (piem., Paysera). 

9. Datu apstrādes mērķis: Klientu pieprasījumu, sūdzību, lūgumu un atsauksmju apkalpošana. 

a) Personas dati: klienta minētā identifikācijas un kontaktinformācija: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese, dzimšanas datums; Pieprasījuma saturs: notikums, kura dēļ vēršas, tā apstākļi, datums, vieta, Klienta iesniegums, lūgums vai atsauksme, prece, lojalitātes kartes numurs, cita Pieprasījumā sniegtā informācija; Citi ar Pieprasījumu iesniegtie dokumenti un / vai dati: piem., pirkšanas čeka dati, fotogrāfijas. 

b) Pieprasījumu var iesniegt interneta vietnē d.one.lv sūtīt uz e-pasta adresi, pa pastu, sūtīt īsziņu, rakstīt komentāru sociālajos tīklos, atstājot atsauksmi interneta vietnēs.

c) Pamats: 1) Piekrišana (izveidojot kontu). Jūsu Piekrišanu lietot kontu mēs uzskatām par saņemtu, ka jūs veicat Noteikumos paredzētās darbības konta izveidošanai un apstiprināt reģistrāciju. 2) Apstrādāt datus nepieciešams, lai tiktu izpildītas datu pārzinim piemērojamās tiesiskās saistības. 3) Apstrādāt datus nepieciešams datu pārziņa leģitīmo interešu dēļ. 

d) Datu apstrādes termiņš – 12 mēneši. Ja Pieprasījuma dēļ tiek ierosināts strīds tiesā vai pastāv šāda strīda iespējamība, mēs jūsu datus varam glabāt ilgāk, līdz beigsies normatīvajos aktos paredzētie sūdzības iesniegšanas vai prasības iesniegšanas noilguma termiņi un / vai stājas spēkā galīgais termiņš. 

e) Jūsu datus mēs izmantojam tikai tāpēc, lai varētu pienācīgi un objektīvi izskatīt jūsu Pieprasījumu, sniegt jums nepieciešamo informāciju, atbildēt uz jūsu jautājumiem, atrisināt jūsu lūgumus vai prasības. Pieprasījuma datus mēs tāpat varam analizēt, lai uzlabotu mūsu darbības un jums sniegto pakalpojumu kvalitāti, ievērojot jūsu viedokli un piedāvājumus.

f) SIA "d.one Latvia" nepublisko savas sarakstes ar klientiem informāciju. Tomēr, ja klienta pieprasījums vai pretenzija tiek saņemta interneta vietņu komentāros vai sociālo tīklu komentāros, SIA "d.one Latvia" atstāj sev tiesības atbildi / komentāru sniegt publiski, tādā pašā forma, kādā tika saņemts pieprasījums

g) Kad beidzas šajā Politikā noteiktais jūsu datu apstrādes un glabāšanas termiņš, mēs jūsu datus iznīcināsim vai uzticami un neatjaunojami padarīsim anonīmus, cik iespējams ātri, saprātīgā un šādas darbības veikšanai nepieciešamā termiņā. SIA "d.one Latvia" nevarēs izpildīt šo prasību, ja pieprasījums tiks iesniegts interneta vietnēs vai sociālo tīklu kontos, ko neadministrē SIA "d.one Latvia"

10. Sīkfaili. Kad jūs apmeklējat Datu pārziņa interneta vietnes, vēlamies sniegt tādu saturu un funkcijas, kas būtu pielāgotas tieši jūsu vajadzībām. 

Šim nolūkam mūsu interneta veikalā tiek izmantoti sīkfaili (angl. cookies). Tie ir nelieli informācijas elementi, kas tiek saglabāti jūsu interneta pārlūkā. Tie palīdz Datu pārzinim atpazīt jūs kā agrāku noteiktas tīmekļa vietnes apmeklētāju, saglabāt jūsu tīmekļa vietnes apmeklēšanas vēsturi un, ievērojot to, pielāgot saturu. Tāpat sīkfaili palīdz nodrošināt raitu vietņu darbību, ļauj vērot apmeklēšanas ilgumu interneta vietnēs, apmeklēšanas biežumu un savākt statistikas informāciju par vietņu apmeklētāju skaitu. Analizējot šos datus, varam pilnveidot savas vietnes, padarīt tās jums ērtāk lietojamas.

Sīkfailus izmanto, lai jums būtu ērtāk: 

a) atcerētos savus iestatījumus;

b) būtu vieglāk pieteikties savam kontam;

c) lai pēc atgriešanās jūs atrastu savas preces, kuras ielikāt grozā;

d) lai uzlabotu saturu mūsu vietnē;

Ceram, ka jums tas ir pieņemami. Ja nākotnē mainīsiet savas domas, varēsiet mainīt sava interneta pārlūka iestatījumus un dzēst saglabātos sīkfailus.

III. Datu nodošana trešajām personām 

11. Jūsu dati var tikt nodoti apstrādāšanai trešajām personām, kuras palīdz izpildīt un administrēt Pakalpojumu sniegšanu. Tādas personas var būt datubāžu programmatūras piegādātāji, datubāžu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, datu centru, mākoņpakalpojumu sniedzēji, tiešā mārketinga pakalpojumu sniedzēji, tirgus pētījumu un biznesa analīzes pakalpojumu sniedzēji, grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji, auditori, juridiskie un finanšu konsultanti u.tml. konkrēta pasūtījuma izpildei piesaistīti partneri (sūtījumu piegādes dienests, maksājumu administrēšanas pakalpojumu sniedzējs u.tml.).  

12. Katrā gadījumā datu apstrādātājam tiek sniegts tikai tik daudz datu, cik ir nepieciešams konkrēta uzdevuma izpildei vai konkrēta pakalpojuma sniegšanai. 

13. Mūsu piesaistītie datu apstrādātāji var apstrādāt personas datus tikai pēc mūsu norādījumiem un nevar tos izmantot citiem mērķiem vai nodot citām personām bez mūsu piekrišanas. Tiem ir jānodrošina jūsu datu drošība saskaņā ar normatīvajiem aktiem un ar mums noslēgtu rakstveida vienošanos.

14. Datus var sniegt arī kompetentām valsts pārvaldes vai tiesībsargājošām iestādēm vai personām, kas izpilda likumā uzdotas funkcijas, piem., policijai vai uzraudzības iestādēm, tomēr tikai pēc to pieprasījuma un tikai tad, kad dati tiek pieprasīti saskaņā ar normatīvajiem aktiem / normatīvo aktu paredzētos gadījumos un kārtībā, lai nodrošinātu mūsu tiesības, mūsu pircēju, darbinieku un resursu drošību, izteiktu, iesniegtu un aizstāvētu juridiskas prasības.

15. Ja SIA "d.one Latvia" izmanto vietnes analīzes pakalpojumu (piem., Google Analytics), kas tiek izmantots, lai noteiktu, kā jūs izmantojat interneta vietnē www.d-one.lv sniegto informāciju, ar anonimizētiem jūsu personas datiem varam apmainīties ar trešajām personām, kuras šajā informācijā balstās, vērtējot, kā tiek izmantota interneta vietne, sagatavojot vietnes operatoriem paredzētas atskaites par interneta vietnes darbību un sniedzot citus ar interneta vietnes, interneta un mobilās lietotnes lietošanu saistītus pakalpojumus.

IV. Datu sniegšana trešajām personām 

16. Parasti dati tiek apstrādāti Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas teritorijā, tomēr noteiktos gadījumos tie var tikt nodoti un apstrādāti ārpus ES / EEZ robežām.

17. Personas dati var tikt nodoti un apstrādāti ārpus ES / EEZ robežām, ja nodošana ir nepieciešama līguma noslēgšanai un izpildei vai arī Klients tam ir devis piekrišanu. Tāpat tad, ja tiek īstenoti pienācīgi aizsardzības pasākumi. Pienācīgi aizsardzības pasākumi ir šādi: 

a) ir noslēgts līgums, kurā iekļauti standarta ES Komisijas pieņemtie nosacījumi vai citi apstiprināti punkti, uzvedības kodeksi, sertifikāti u.c., kas apstiprināti saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu; 

b) valstī, kas nepieder ES/EEZ un kurā atrodas Personas datu saņēmējs, saskaņā ar ES Komisijas lēmumu tiek nodrošināta pietiekama līmeņa personas datu aizsardzība; 

c) saņēmējs ir sertificēts saskaņā ar datu aizsardzības vienošanās starp ES un Amerikas Savienotajām valstīm (ASV) (vēl sauktas par “privātuma vairogu”) prasībām (piemēro saņēmējiem, kas atrodas ASV).

V. Datu subjekta tiesības 

18. Datu subjektam, kura dati tiek apstrādāti Datu pārziņa darbībā, ir šādas tiesības: 

• zināt (būt informētam) par savu datu apstrādi (tiesības zināt); 

• iepazīties ar saviem datiem un to, kā tie tiek apstrādāti (tiesības iepazīties); 

• prasīt izlabot vai, ievērojot personas datu apstrādes mērķus, papildināt nepilnīgus personas datus (tiesības labot); 

• savus datus iznīcināt vai apturēt savu datu apstrādes darbības (izņemot glabāšanu) (tiesības iznīcināt un tiesības “būt aizmirstam”); 

• prasīt, lai personas Datu pārzinis ierobežotu personas datu apstrādi, ja pastāv viens no likumīgiem iemesliem (tiesības ierobežot); 

• tiesības uz datu pārnesamību (tiesības pārnest); 

• tiesības nepiekrist, ka tiktu apstrādāti personas dati vai jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu apstrādāt personas datus, ka personas dati tiktu apstrādāti vienam vai vairākiem konkrētiem mērķiem, neietekmējot uz piekrišanu pamatotās datu apstrādes līdz piekrišanas atsaukšanai likumību; 

• iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Valsts datu aizsardzības inspekcijai, ja uzskatāt, ka jūsu personas dati tiek apstrādāti, pārkāpjot normatīvo aktu prasības. 

19. Visos datu apstrādes, datu subjekta tiesību īstenošanas jautājumos vērsieties SIA "d.one Latvia": Jaunmoku ielā 34, Rīgā, LV1046, hello@d-one.lv 

20. Lai aizsargātu citu personu datus no nelikumīgas atklāšanas, pēc lūguma saņemšanas sniegt datus vai īstenot citas tiesības, datu pārzinim ir tiesības veikt papildu darbības, lai noteiktu personas identitāti, piem., lūgt norādīt citus reģistrācijas anketā sniegtos aktuālos anketas datus / nosūtīt kontroles paziņojumu uz reģistrācijas anketā norādītajiem kontaktdatiem, lūdzot veikt autorizācijas darbības. Ja pārbaudes procedūra nedos rezultātu, datu pārzinis lūgumu noraidīs. 

21. Saņemot lūgumu par jebkuru tiesību īstenošanu, pēc veiksmīgi izpildītas iepriekšminētās pārbaudes procedūras lūgums tiks izskatīts viena mēneša laikā no jūsu lūguma saņemšanas un pārbaudes procedūras pabeigšanas. Ievērojot lūguma sarežģītību un lūgumu skaitu, datu pārzinim ir tiesības viena mēneša periodu pagarināt vēl par diviem mēnešiem, par to informējot datu subjektu līdz pirmā mēneša beigām un norādot šādas pagarināšanas iemeslus.

22. Ja lūgums tiek iesniegts ar elektroniskiem līdzekļiem, arī atbilde tiek sniegta ar elektroniskiem līdzekļiem, izņemot gadījumus, kad tas nebūs iespējams (piem., liela informācijas apjoma dēļ) vai tad, ja lūgumā noradīts cits atbildes sniegšanas veids.

23. Ja tiks konstatēti normatīvajos aktos norādītie apstākļi un iemesli, kas dod pamatu atteikties apmierināt lūgumu, par to tiks sniegta motivēta atbilde. 

VI. Spēkā esamība un grozījumi 

Šī privātuma politika stājas spēkā 2021. gada 29. oktobrī. Ja šī privātuma politika tiks grozīta, tās atjaunoto versiju publicēsim savā vietnē d.one.lv