Reģistrēt ierīci servisā


Ievadīts nepareizs sērijas numurs, ja vēlaties turpināt, neievadot sērijas numuru, noklikšķiniet uz "Turpināt bez sērijas numura"
Šai ierīce ir pieejams garantijas remonts
[Diagnostika] Mēs veiksim ierīces diagnostiku un sagatavosim ierīces remonta piedāvājumu. Pēc piedāvājuma saņemšanas Jums būs jāpieņem vai jānoraida remonta piedāvājums. Noraidot remonta piedāvājumu, Jums būs jāapmaksā diagnostikas cena - 35 Eur.
[Remonts] Ja Jūs zināt precīzu problēmu, kuru vēlaties novērst (piem. akumulatoram ir nepieciešama nomaiņa), mēs veiksim Jūsu prasītos darbus. Ja atteiksieties no piedāvātā remonta, Jums būs jāsedz diagnostikas izmaksas 35 EUR apmērā. Jūs varat norādīt maksimālo remonta izmaksu slieksni.

Maksimālais datnes izmērs – 50 MB